FISKERLEJET I KIM-BØGERNE

 

 

Kim-bøgerne foregår som bekendt i et fiskerleje på den Sjællandske nordkyst. Kim kører ofte derop med toget fra København og skifter i Helsingør til toget mod Gilleleje. Men her stopper virkeligheden så. Desværre er det sådan, at der er tale om et fiktivt fiskerleje. Det omtales også som beliggende på landevejen mod Gilleleje som går hele vejen inde fra Helsingør.

Ved en analyse af de forskellige stedbeskrivelser i de forskellige 25 bøger, er jeg kommet til, at byen ikke findes:

 

1. Fiskerlejet bliver aldrig nævnt ved navn, men det har en større lystbådehavn sammen med fiskerihavnen. En sådan findes kun i Gilleleje og Hornbæk, der i bøgerne nævnes som nabobyer. Både Dronningmølle, Munkerup, Ålsgårde og Hellebæk er både for små og har ingen havn. Dronningmølle nævnes også som naboby i flere af bøgerne og der kommer flere gange politiassistance fra enten Gilleleje og Frederiksværk..

2. Der er mellem 1,5 og 2 kilometer fra stationen til selve fiskerlejet af enten en asfalteret bilvej eller en snoet støvet hulvej, som er hurtigere og kortere ned til byen. I både Ålsgårde (som ikke har en havn) og Hornbæk ligger togstationerne nærmest midt i byen. Stationen er ikke kun et trinbræt, men har både godsindlevering og passagerperron. Vejen fra stationen til fiskerlejet går gennem nogle marker. Jeg ved godt at de første bøger er skrevet allerede i slutningen af 50erne før mange af områdets sommerhuse blev bygget, men ingen af området togstationer ligger så langt fra byerne ude på en mark.

3. Fiskerlejet er så stort, at der ligger både hotel, tømmerhandel, alderdomshjem og kirke i det. Kommunekontoret ligger på havnen, hvor der også ligger et toldkontor, så byen må have en betydelig størrelse. Dette kunne kun være tilfældet i Hornbæk og Gilleleje, men disse er udelukket i de ovenstående punkter.

4. I Kim-bog nr.13 "Kim og Smuglerne" omtales specifikt en lille by med omkring 10-15  huse som hedder "Østervang". Den skulle ligge et par kilometer øst for vores fiskerleje. Der findes ingen byer med det navn på Sjællands nordkyst.

5. I bøgerne omtales ofte en plantage, som skulle ligge på landevejen øst for fiskerlejet, på vejen fra stationen mod byen. Den eneste egentlige plantage i området er Hornbæk Plantage øst for Hornbæk.

6. I Kim-bog nr. 11 "Den Røde Hane" er det brandvæsnet fra Dronningmølle som når først frem til en brand, hvilket indikerer at fiskerlejet skulle ligge tættere på Gilleleje end på Hornbæk og Helsingør. Dette underbygges af, at det er betjenten fra Gilleleje som vikarierer for Larsen i Kim-bog nr. 3 "Betjenten Der Blev Væk".

7. Der skulle ligge en campingplads udenfor fiskerlejet. Dette kunne kun være i Hornbæk, som er udelukket længere oppe.

 

 

 

 

Alt i alt er det kun Hornbæk der kunne aspirere til at være vores fiskerleje, både i forhold til byens størrelse og placering. Plantagen og Campingpladens placering taler umiddelbart for det, men togstationen i fiskerlejet er meget udførligt beskrevet i mange af bøgerne og passer overhovedet ikke til Hornbæk Station. I Kim-bog nr. 17 "Kim Og Togrøverne" beskrives det, at togrøveriet foregik nogle få kilometer efter Hornbæk og at det var et stykke fra fiskerlejet.

I flere af bøgerne nævnes specifikke vejnavne fra fiskerlejet i bøgerne. Både Stokrosevej, Elmevej, Birkesvinget, Skipperstræde og Havnestræde omtales. Disse findes ikke nogen steder i området og slet ikke i Hornbæk. Der findes en Skipperstræde i Gilleleje, men den kan det jo ikke være jvf. pkt. 6 herover. I bog nr. 22 nævnes vejen Langtoften, som skulle ligge 12-13 km øst for fiskerlejet. Denne findes heller ikke deroppe.

Fiskerlejet har en lokal såkaldt annonceavis som omtales i Kim-bog nr. 20. Den kaldes blot "Ugeavisen" og omdeles gratis hver tirsdag. Der ligger også et teglværk og en tømmerhandel i byen, så den har da en vis størrelse. Byen har også sin egen bank, som ligger i en nybygget ejendom af røde mursten med en lille parkeringsplads foran i udkanten af byen. Det er den der røves i  bog nr. 22 "Kim og bankrøverne".

Så denne grundige analyse af lokaliteterne på den sjællandske nordkyst beviser desværre, at det vidunderlige og idyliske fiskerleje som danner ramme om de fleste af Kim-bøgerne ikke findes i virkeligheden men kun i vores dejlige fantasi. Skulle vi finde en logisk placering må det være omkring Dronningmølle.

For at ødelægge det hele, så har jeg jo fået at vide af Bengt Janus Nielsen familie, at det var Dragør der var forbillede til fiskerlejet i Kim-bøgerne. Det var her han selv opholdt sig meget i sine teenageår og senere skrev de første Kim-bøger i familiens sommerhus samme sted. Ingen ved hvorfor han valgte at placere fiskerlejet oppe ved Dronningmølle, han havde ikke nogen umiddelbar tilknytning til området. Bengt flyttede jo senere til Lumsås, hvor de sidste Kim-bøger skrevet efter 1960 blev lavet.

 

 

 

 

KORT OVER FISKERLEJET

 

 

Sammen med Søren Mørch fra Aarhus har jeg på bedste beskub fået lavet dette kort over fiskerlejet i Kim-bøger. Efter gennemlæsning af bøgerne har vi taget notater af alle de placeringer af huse og steder vi har kunnet finde i bøgerne og fået sammensat dette kort. 

God fornøjelse på turen rundt i fiskerlejet, dette kort har været 50 år undervejs, hæhæ.

 

 

 

 

Endeligt skal det tilføjes, at 3 af Kim-bøgerne ikke foregår oppe i fiskerlejet:

Kim-bog nr. 9 "Kim og Spionerne" foregår ganske lidt i København, resten i Jönköping i Sverige hos Brilles Tante.

Kim-bog nr. 15 "Kim i knibe" foregår i København og primært på Amager, hvor Kim jo bor når han ikke er oppe hos sin onkel og tante i fiskerlejet.

Kim-bog nr. 19 "Kim klarer alt" foregår på et gods som hedder "Elisaholm" i en by som hedder Nykøbing og til dels i en lille by som hedder Vinnerup. Sidstnævnte findes der ingen af i Danmark, godset findes ikke og der er som bekendt 3 forskellige Nykøbing´er at tage af i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden om Kim-bøgerne

 

 

 

Glamrocker.dk - 2006 / 2008 / 2011