TIDSLINIEN I KIM-BØGERNE:

 

Det er meget svært at tidsplacere Kim-bøgerne. Vi ved de er skrevet mellem 1957 og 1973 men det eneste sted jeg har kunnet finde noget specifikt om årstal er i Kim-bog nr. 17 "Kim Og Togrøverne", som er skrevet i 1965 og det store togrøveri i England i 1964 omtales. Og i Kim-bog nr. 22 "Kim og Bankrøverne" fra 1970 omtales en Fiat 128, som  blev produceret fra året før i 1969.

 

 

 

År 1:

Jeg har foreløbigt kunne fastslå, at de første 6 bøger, der er skrevet mellem 1957 og 1959, foregår det samme år og bog nr. 6 slutter med Kims besøg hos sin Onkel og Tante i juleferien. Bog nr. 1 "Kim & Co" begynder dagen før Sankt Hans Aften og handlingen løber over hele 15-17 dage. Hvis vi går ud fra at bogen foregår det år den er skrevet, begynder den altså lørdag den 22 juni 1957. Men sådan kan det ikke være, bare læs videre....:

År 2:

Fra bog nr. 7 til 14 er vi så i det andet sammenhængende år i handlingerne, disse bøger er skrevet mellem 1960 og 1964 og den sidste bog i det år, bog nr. 14, foregår oppe i fiskerlejet i efterårsferien. 

År 3:

Fra bog nr. 15, som jo foregår i marts inde i København på Amager hvor Kim, Erik og Brille bor, er vi så i det tredje år i handlingen. Fra bog nr. 16 er vi dog tilbage i fiskerlejet igen, nu i en weekend i starten af april og Kim-bog nr. 17 foregår i den samme weekend om søndagen. Kim-bog nr. 18 foregår i pinseferien samme år. De næste 7 bøger foregår så i sommerferien samme år. De 11 bøger som foregår i det sidste sammenhængende år i Kim-universet er skrevet fra 1964 og 1973.

 

 

 

 I en af de første bøger er Kim 14 år gammel. 

Aldersmæssigt for personerne er det eneste jeg derudover umiddelbart har kunnet finde, en lille snak som Kim og Erik har i starten af Kim-bog nr. 10, hvor Erik beklager sig over at han fylder 16 år om et halvt år. Denne bog er skrevet i 1961 og allerede her er Kim & Co altså nogle halvgamle drenge!

Hvilke år de foregår i er svært at specificere.

I bog nr. 25 omtales TV-Avisen, som jo startede i 1965, men ellers bliver der aldrig talt om hverken tv-programmer, radioprogrammer eller nogen form for musik eller film som kunne bruges til at tidsbestemme handlingen i nogen af bøgerne.

Kronologisk er det altså noget rod, for i bog nr. 17 er vi tydeligvis i 1965, jvf. det ovennævnte togrøveri i 1964. Denne bog foregår samme år som bog nr. 22 hvor en Fiat 128 nævnes og den blev først produceret fra 1969. Hvorvidt disse 3 "år" i Kim-bøgernes univers ligger lige efter hinanden er altså svært at sige.  

Skal det være HELT rigtigt, må de første 6 bøger vel foregå i 1957, idet her er den første bog skrevet og de næste 5 bøger foregår det samme sammenhængende år. 

Kim-bog nr. 22 foregår som minimum efter 1969, jvf ovenstående Fiat 128 og den sidste Kim bog i samme år, altså er der gået måske 16 fra den første til den sidste bog. Således rykker Kim fra at være 14 år til at være 16 år ældre - altså 30 år gammel - i den sidste bog. Alligevel går han stadig i folkeskole i den sidste bog.

Men dette skal ikke ødelægge glæden ved de skønne Kim-bøger, som jo helt klart foregår ihvertfald i 60erne, hvis vi går ud fra, at de 3 sommmerferier i handlingerne ligger lige efter hinanden!

I min egentlige kronologiske gennemgang af bøgerne HER kan du se de mere specifikke tidsplaceringer bøgerne indbyrdes.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden om Kim-bøgerne

 

 

 

Glamrocker.dk - 2006 / 2008 / 2011